MDZ — Kelompok Kecil M.I.P

# Nama NIS Kelas Kelompok
1 Aleta Keisya Rahmadha 3972 AKT 1 1
2 Alfino Alul Prastiyo 3973 AKT 1 1
3 Amelina Florentino Laurenza 3974 AKT 1 1
4 Anjani Harieta 3975 AKT 1 1
5 Astrid Helita Rahmadani 3976 AKT 1 1
6 Berliana Putri Wandari 3977 AKT 1 1
7 Bryantoro Dwi Prakowo 3978 AKT 1 1
8 Clarentia Lidia Regy Angelica Dewi 3979 AKT 1 1
9 Diah Alingga Setiyawan 3980 AKT 1 1
10 Dista Rahmadani 3981 AKT 1 1
11 Elenia Trefki 3982 AKT 1 1
12 Evi Dwi Safitri 3983 AKT 1 1
13 Febi Salma Aisyia 3984 AKT 1 2
14 Fita Adinka 3985 AKT 1 2
15 Gema Laody Octafiana 3986 AKT 1 2
16 Inaliyah Sholihatun 3987 AKT 1 2
17 Indah Rahayu Nengseh 3988 AKT 1 2
18 Karunia Muzakinah 3989 AKT 1 2
19 Kezia Tanjung Puspa Rani 3990 AKT 1 2
20 Khaisia Alibia Aswat 3991 AKT 1 2
21 Luciana Deva Ananda 3992 AKT 1 2
22 Mita Seftia 3993 AKT 1 2
23 Mohammad Dio David Danoval 3994 AKT 1 2
24 Nela Putri Agustin 3995 AKT 1 2
25 Nika Rahma 3996 AKT 1 3
26 Nur Hidayah Setyowati 3997 AKT 1 3
27 Rely Sabela 3998 AKT 1 3
28 Rena Nuriya Sari 3999 AKT 1 3
29 Rizqi Bunga Citra Lestari 4000 AKT 1 3
30 Sisilia Nina Artalita 4001 AKT 1 3
31 Tirza Fitri Widyasti 4002 AKT 1 3
32 Violina Eka Lestari 4003 AKT 1 3
33 Wisnu Adha Majid 4004 AKT 1 3
34 Wulan Agesti 4005 AKT 1 3
35 Yunanta Ranum Cahyani 4006 AKT 1 3
36 Zilva Dwi Tiffani 4007 AKT 1 3
37 Aita Maisa Malika 4008 AKT 2 4
38 Amelia Geubrina 4009 AKT 2 4
39 Angga Mahfud Efendi 4010 AKT 2 4
40 Aniq Fajri Andini 4011 AKT 2 4
41 Cheysyanira Angela Putri Carren 4012 AKT 2 4
42 Clacevia Renata 4013 AKT 2 4
43 Defi Agustin 4014 AKT 2 4
44 Dita Amelia 4015 AKT 2 4
45 Diva Amaranika 4016 AKT 2 4
46 Eka Fitria Ningsih 4017 AKT 2 4
47 Elfi Setianingrum 4018 AKT 2 4
48 Fachira Zalfa Oktavia 4019 AKT 2 4
49 Fikrina Ayu Maulida 4020 AKT 2 5
50 Friska Rosalia Windasari 4021 AKT 2 5
51 Hendra Hermawan 4022 AKT 2 5
52 Ika Nur Afni 4023 AKT 2 5
53 Inaya Aprilia 4024 AKT 2 5
54 Intan Raya Prasasti 4025 AKT 2 5
55 Kalista Putri Rahmasari 4026 AKT 2 5
56 Kesia Adinda Arum 4027 AKT 2 5
57 Keysa Kalista Andini 4028 AKT 2 5
58 Liana Slamet 4029 AKT 2 5
59 Mifta Fibriyani 4030 AKT 2 5
60 Najwa Syahan Nayya 4031 AKT 2 5
61 Nias Haninyda Putri 4032 AKT 2 6
62 Nur Azizah 4033 AKT 2 6
63 Rafa Davtian Ramadhan 4034 AKT 2 6
64 Reni Zulrohah 4035 AKT 2 6
65 Rosyi Aulia Pratiwi 4036 AKT 2 6
66 Rovalienes Geosasia Pangestu 4037 AKT 2 6
67 Saikhrealia Afa 4038 AKT 2 6
68 Theodoris Livioreta 4039 AKT 2 6
69 Triwidanti 4040 AKT 2 6
70 Woro Nisa Lestari 4041 AKT 2 6
71 Wulan Tri Wahyu 4042 AKT 2 6
72 Zdurotun Nashihah 4043 AKT 2 6
73 Achmad Sunan Herdiwin 4044 DKV 1 7
74 Aditya Permana 4045 DKV 1 7
75 Aji Setiyawan 4046 DKV 1 7
76 Alya Nabila Putri 4047 DKV 1 7
77 Ariesta Dwi Septyani 4048 DKV 1 7
78 Arisal Ananda Pratama 4049 DKV 1 7
79 Aurell Tabita Sherenity Budiarno 4050 DKV 1 7
80 Cristian Yona Mikha 4051 DKV 1 7
81 Dafin Chairul Umam 4052 DKV 1 7
82 Dava Andrea Kirana 4053 DKV 1 7
83 Devi Muryanda 4054 DKV 1 7
84 Dimas Dwi Tyasmoro 4055 DKV 1 7
85 Eka Afrilia 4056 DKV 1 8
86 Evan Rahardiyan 4057 DKV 1 8
87 Fatma Nurul Hikmah 4058 DKV 1 8
88 Fita Kurnia 4059 DKV 1 8
89 Gandang Ajimas Pembayun 4060 DKV 1 8
90 Illa Fadila 4061 DKV 1 8
91 Irin Dwi Juliyanti 4062 DKV 1 8
92 Izzkhan Fayyadh 4063 DKV 1 8
93 Jonathan Evan Morla 4064 DKV 1 8
94 Lulu Atul Masithoh 4065 DKV 1 8
95 Muhamad Dakwan Muzaki 4066 DKV 1 8
96 Muhammad Azka Khoirul Fajr 4067 DKV 1 8
97 Muhammad Kafin Latif 4068 DKV 1 9
98 Muhammad Saefudin 4069 DKV 1 9
99 Nadira Heradin 4070 DKV 1 9
100 Naina Rizki 4071 DKV 1 9
101 Nasyua Wulan Sari 4072 DKV 1 9
102 Rahayu Lutfi Latifah 4073 DKV 1 9
103 Reza Aryananda 4074 DKV 1 9
104 Satria Dharma Anggara Ikhsan Saputra 4075 DKV 1 9
105 Silvi Widya Pratiwi 4076 DKV 1 9
106 Syifa Salwa 4077 DKV 1 9
107 Wahyu Nawang Ferdiyan 4078 DKV 1 9
108 Zildan Fauzi 4079 DKV 1 9
109 Achmad Wahyu Nugroho 4080 DKV 2 10
110 Afwan Alfian 4081 DKV 2 10
111 Alvin Nazril Mauza 4082 DKV 2 10
112 Anastasya Elsa Saputri 4083 DKV 2 10
113 Arsha Rachella Putri Kurniawan 4084 DKV 2 10
114 Bagas Adi Kurniawan 4085 DKV 2 10
115 Damar Cahyo Saputra Wijaya 4086 DKV 2 10
116 Davit Septiyawan 4087 DKV 2 10
117 Dewi Marda Wati 4088 DKV 2 10
118 Dimas Farhan Dwi Santoso 4089 DKV 2 10
119 Erlin Naftalena 4090 DKV 2 10
120 Fahri Maulana Sinbad 4091 DKV 2 10
121 Fatma Rizqina Mukharorah 4092 DKV 2 11
122 Faynan An Nabhany 4093 DKV 2 11
123 Gilang Krisnala 4094 DKV 2 11
124 Hanum Dea Safitri 4095 DKV 2 11
125 Indah Dwi Purwanti 4096 DKV 2 11
126 Jagad Aji Pengestu 4097 DKV 2 11
127 Jihan Kurniawati 4098 DKV 2 11
128 Joko Remo Muhamad Rifki 4099 DKV 2 11
129 Mafaza Nuril Khansa 4100 DKV 2 11
130 Muhamad Pratama Putra 4101 DKV 2 11
131 Muhammad Eka Arfandi 4102 DKV 2 11
132 Muhammad Miftahul Kholiq 4103 DKV 2 11
133 Muhammad Tsahitul Latif 4104 DKV 2 12
134 Nadia Andhini 4105 DKV 2 12
135 Nurita Alyya Maharani 4106 DKV 2 12
136 Pandu Najla Syaheka 4107 DKV 2 12
137 Reva Jestina 4108 DKV 2 12
138 Rizkina Wahyu Saputra 4109 DKV 2 12
139 Salsabil Annisa Fitri 4110 DKV 2 12
140 Septa Pratama Sakti 4111 DKV 2 12
141 Siska Febiyani 4112 DKV 2 12
142 Vika Juliya Ningrum 4113 DKV 2 12
143 Wahyu Pratama 4114 DKV 2 12
144 Zufar Muwahid Fadhulurrahman 4115 DKV 2 12
145 Ade Anandya Aslan 4116 DKV 3 13
146 Agung Kurniawan Yulianto 4117 DKV 3 13
147 Aia Galuh Mashar 4118 DKV 3 13
148 Amin Ridzo 4119 DKV 3 13
149 Andhini Erica Prasanti 4120 DKV 3 13
150 Avrella Nur Pradani 4121 DKV 3 13
151 Bagas Anshori 4122 DKV 3 13
152 Damar Rizky Pratama 4123 DKV 3 13
153 Deni Agus Rifai 4124 DKV 3 13
154 Dian Lailianggraeni 4125 DKV 3 13
155 Dwi Farid Al Amin 4126 DKV 3 13
156 Eva Nur Anggreyani 4127 DKV 3 13
157 Fardan Danang Pratama 4128 DKV 3 14
158 Faturia Rosita 4129 DKV 3 14
159 Hasna Ana Hanifah 4130 DKV 3 14
160 Hoirun Saiful Mutaqin 4131 DKV 3 14
161 Indah Larasati 4132 DKV 3 14
162 Khotibul Umam 4133 DKV 3 14
163 Lely Rahmawati 4134 DKV 3 14
164 Marsya Aulia Latifah Azzahra 4135 DKV 3 14
165 Muhamad Rafly Zahwa Rasya 4136 DKV 3 14
166 Muhammad Faiz Setiyawan 4137 DKV 3 14
167 Muhammad Najib Kasifan 4138 DKV 3 14
168 Muhammad Wasa Kagendra 4139 DKV 3 14
169 Nabila Ayu Putri Aristiyanto 4140 DKV 3 15
170 Navella Azrellia 4141 DKV 3 15
171 Nurul Lativah 4142 DKV 3 15
172 Rendi Susanto 4143 DKV 3 15
173 Rhevanda Aurel Mutia Ningrum 4144 DKV 3 15
174 Rifky Zawadzul 4145 DKV 3 15
175 Royan Alfatih 4146 DKV 3 15
176 Saskia Syahwa Asyalifa 4147 DKV 3 15
177 Sita Andaniya 4148 DKV 3 15
178 Steavent Hafitsda Nasa 4149 DKV 3 15
179 Winda Ariska 4150 DKV 3 15
180 Yoko 4151 DKV 3 15
181 Ade Husni Kanafaro 4152 DKV 4 16
182 Ahmad Abdul Najib 4153 DKV 4 16
183 Almafatul Anifah 4154 DKV 4 16
184 Andika Bagus Kurniawan 4155 DKV 4 16
185 Andin Citra Pradita 4156 DKV 4 16
186 Bintang Alamsyah 4157 DKV 4 16
187 Bunga Esti 4158 DKV 4 16
188 Dani Alfian Tristiyanto 4159 DKV 4 16
189 Deni Prasetyo 4160 DKV 4 16
190 Dina Anggik Alista 4161 DKV 4 16
191 Ega Fajar Febrian 4162 DKV 4 16
192 Fadhilah Suci Wijayanti 4163 DKV 4 16
193 Febryan Alvin Syah 4164 DKV 4 17
194 Heni Marwati Ningsih 4165 DKV 4 17
195 Ilham Zufar 4166 DKV 4 17
196 Indah Tri Rahayu 4167 DKV 4 17
197 Leni Lestari 4168 DKV 4 17
198 Mahatma Revolusi 4169 DKV 4 17
199 Mefi Muspika 4170 DKV 4 17
200 Muhamad Rauf Hafizh Mustofa 4171 DKV 4 17
201 Muhammad Farhad Ramadani 4172 DKV 4 17
202 Muhammad Rezki Fadhoil 4173 DKV 4 17
203 Nafa Usman 4174 DKV 4 17
204 Nafi Riyanti 4175 DKV 4 17
205 Neiska Sheyla Khaerani 4176 DKV 4 18
206 Nevil Listiana 4177 DKV 4 18
207 Novriezal Zaidaan Rizki 4178 DKV 4 18
208 Prinsa Gresyana Putri 4179 DKV 4 18
209 Revi Anton Septiyan 4180 DKV 4 18
210 Riska Musharofah 4181 DKV 4 18
211 Rozan Arya Prastya 4182 DKV 4 18
212 Sherina Dwi Tasya 4183 DKV 4 18
213 Siti Aulia Shifa 4184 DKV 4 18
214 Untoro Damar Laksono 4185 DKV 4 18
215 Wulansih 4186 DKV 4 18
216 Zakaria Ananta Davi 4187 DKV 4 18
217 Aditya Daniswara Rindiarko 4188 DKV 5 19
218 Ainu Fajri Az Zukhruf 4189 DKV 5 19
219 Almira Neza Kurniawati 4190 DKV 5 19
220 Andro Faditya Zildan 4191 DKV 5 19
221 Apriliansa Salsabela 4192 DKV 5 19
222 Dafid Mahendra 4193 DKV 5 19
223 Danis Jaya Saputra 4194 DKV 5 19
224 Danisha Aqilla Sri Royhanum 4195 DKV 5 19
225 Dika Fermansah 4196 DKV 5 19
226 Dita Septiyani 4197 DKV 5 19
227 Erga Ramadhani 4198 DKV 5 19
228 Faidha Khoirunnisa 4199 DKV 5 19
229 Fikni Ayuni Fatimah 4200 DKV 5 20
230 Galih Fandik Satriyo 4201 DKV 5 20
231 Hima Imtaza 4202 DKV 5 20
232 Inshofa Nur Rohmah 4203 DKV 5 20
233 Iqbal Pratama 4204 DKV 5 20
234 Lorena 4205 DKV 5 20
235 Monika Dwiyanti 4206 DKV 5 20
236 Muh Aldi Noval Lugito 4207 DKV 5 20
237 Muhamad Reza Rafli Akbar 4208 DKV 5 20
238 Muhammad Feriyanto 4209 DKV 5 20
239 Muhammad Rizky Raihan Khalid 4210 DKV 5 20
240 Naila Bunga Rahmadhani 4211 DKV 5 20
241 Nazal Aqsha Adrea 4212 DKV 5 21
242 Nesha Nur Amay Linda 4213 DKV 5 21
243 Radita Khoirun Nisa 4214 DKV 5 21
244 Rifky Ardani Wahyu Pratama 4215 DKV 5 21
245 Rizka Ayu Nur Latifah 4216 DKV 5 21
246 Rizqi Utami Wulandari 4217 DKV 5 21
247 Sandy Ardian 4218 DKV 5 21
248 Shofia Umi Maysaroh 4219 DKV 5 21
249 Syifa Kurnia Santi 4220 DKV 5 21
250 Wahyu Latief Ilmansah 4221 DKV 5 21
251 Zahra Citra Addina 4222 DKV 5 21
252 Zidan Aji Wijayanto 4223 DKV 5 21
253 Abraham Andika Putra 4224 TBSM 1 22
254 Adi Solifan 4225 TBSM 1 22
255 Afif Adnan Fasa 4226 TBSM 1 22
256 Ana Al Thofunnisak 4227 TBSM 1 22
257 Ananda Ahmad Dwi Arya Agastya 4228 TBSM 1 22
258 Anindita Ramadhani 4229 TBSM 1 22
259 Anjani Kirana Putri 4230 TBSM 1 22
260 Arjun Aji Pangestu 4231 TBSM 1 22
261 Christopher Pramudita Adi Sanjaya 4232 TBSM 1 22
262 Dwi Yuliyanto 4233 TBSM 1 22
263 Erwin Dakusta 4234 TBSM 1 22
264 Felix Ayodia Lalang 4235 TBSM 1 22
265 Gadis Nurrahma 4236 TBSM 1 23
266 Gilang Bagus Ramadhan 4237 TBSM 1 23
267 Hans Dwiky Prananda 4238 TBSM 1 23
268 Hanum Raissa Paramitha 4239 TBSM 1 23
269 Ivan Setiawan 4240 TBSM 1 23
270 Khafid Sholih 4241 TBSM 1 23
271 Langgita Candra Kirana 4242 TBSM 1 23
272 Marta Aulia Citra 4243 TBSM 1 23
273 Muhamad Bintang Ramaldi 3885 TBSM 1 23
274 Muhamad Zidan Magnasofa 4244 TBSM 1 23
275 Muhammad Latif Firman Maulana 4245 TBSM 1 23
276 Muizun Udi Santoso 4246 TBSM 1 23
277 Nafi Satu Rohmaniyah 4247 TBSM 1 24
278 Nur Agustin Nugroho 4248 TBSM 1 24
279 Panji Vinnana Arga Gautama 4249 TBSM 1 24
280 Rangga Yudhatama 4250 TBSM 1 24
281 Rena Saputri 4251 TBSM 1 24
282 Rio Setyo Riski 4252 TBSM 1 24
283 Sahdan Yusuf 4253 TBSM 1 24
284 Samuel Alfandi 4254 TBSM 1 24
285 Sifaul Alam 4255 TBSM 1 24
286 Stevanus Fikri Hendrawan 4256 TBSM 1 24
287 Triyono 4257 TBSM 1 24
288 Wisesa Wishnu Triadi 4258 TBSM 1 24
289 Abi Handika 4259 TBSM 2 25
290 Adib Sholihin 4260 TBSM 2 25
291 Afrizal Akhsan 4261 TBSM 2 25
292 Alaik Bintang Alfan'sah 4262 TBSM 2 25
293 Ananda Eka Raditya 4263 TBSM 2 25
294 Ardani Fery Putranto 4264 TBSM 2 25
295 Aroyan Idi Azkha 4265 TBSM 2 25
296 Bayu Prastyo 4266 TBSM 2 25
297 Dafa Ahnaf Aufa 4267 TBSM 2 25
298 Danu Ragil Tri At Moko 4268 TBSM 2 25
299 Dastin Satya Giraldi 4269 TBSM 2 25
300 Dava Adi Prastya 4270 TBSM 2 25
301 Dimas Aditya Permadani 4271 TBSM 2 26
302 Dyaddario 4272 TBSM 2 26
303 Erza Restu Hidayat 4273 TBSM 2 26
304 Farhan Arif Yunanto 4274 TBSM 2 26
305 Ferdian Bayu Herwanto 4275 TBSM 2 26
306 Gunawan Yuliyanto 4276 TBSM 2 26
307 Hardi Saipul 4277 TBSM 2 26
308 Johan Setiyawan 4278 TBSM 2 26
309 Lefi Yuda Pratama 4279 TBSM 2 26
310 Muariv Duvi Avarzi 4280 TBSM 2 26
311 Muhammad Adnan 4281 TBSM 2 26
312 Muhammad Farid Faizal 4282 TBSM 2 26
313 Muhammad Miftakhussurur 4283 TBSM 2 27
314 Nabila Novitasari 4284 TBSM 2 27
315 Oki Loftyy Ananta 4285 TBSM 2 27
316 Pranandya Affrilian Bramasta 4286 TBSM 2 27
317 Rafi Candra Pradana 4287 TBSM 2 27
318 Reihan Sakti 4288 TBSM 2 27
319 Reza Adi Saputra 4289 TBSM 2 27
320 Riski Yulistiawan 4290 TBSM 2 27
321 Samsul Al Falah 4291 TBSM 2 27
322 Singgih Restu Sayekti 4292 TBSM 2 27
323 Veri Ananta 4293 TBSM 2 27
324 Wisnu Aji Tirta Prayudatama 4294 TBSM 2 27
325 Abil Verdyan Saputra 4295 TBSM 3 28
326 Adika Dwi Cahyono 4296 TBSM 3 28
327 Agung Tri Romadhon 4297 TBSM 3 28
328 Alan Setiyawan 4298 TBSM 3 28
329 Anang Prasetyo 4299 TBSM 3 28
330 Ardiano Yesar Putra Urhe 4300 TBSM 3 28
331 Aufa Akmal Farid 4301 TBSM 3 28
332 Bayu Prasetya 4302 TBSM 3 28
333 Bayu Santosa 4303 TBSM 3 28
334 Dafa Sukma Alrizki 4304 TBSM 3 28
335 Dava Ilham Nabawi 4305 TBSM 3 28
336 Dimas Adityo Wisnu Ardani 4306 TBSM 3 28
337 Dzaka Annaya Wi'am Ayyasi 4307 TBSM 3 29
338 Evandra Avif Nugroho 4308 TBSM 3 29
339 Farhan Jazir Harun 4309 TBSM 3 29
340 Ferry Adi Nugroho 4310 TBSM 3 29
341 Hadi Wijcaksono 4311 TBSM 3 29
342 Haykal Egil Zukarnain 4312 TBSM 3 29
343 Kadli Zaka 4313 TBSM 3 29
344 Leo Pratama 4314 TBSM 3 29
345 Muchamad Fahrozi 4315 TBSM 3 29
346 Muhammad Akbar Solahudin 4316 TBSM 3 29
347 Muhammad Fathurozaq 4317 TBSM 3 29
348 Muhammad Panji Pamungkas 4318 TBSM 3 29
349 Nanda Tri Purnama Dharma 4319 TBSM 3 30
350 Okky Hafiz Daniswara 4320 TBSM 3 30
351 Pria Ramadhani 4321 TBSM 3 30
352 Raif Dziya Ulhaq 4322 TBSM 3 30
353 Reizal Nur Fajri 4323 TBSM 3 30
354 Rezhaka Zaky Irfansyah 4324 TBSM 3 30
355 Rivan Aji Kurniawan 4325 TBSM 3 30
356 Sandi Armansyah 4326 TBSM 3 30
357 Surya Atfa Luya 4327 TBSM 3 30
358 Very Hendriyanto 4328 TBSM 3 30
359 Yofa Adi Pratama 4329 TBSM 3 30
360 Yoga Aura Melandri 4330 TBSM 3 30
361 Achmad Tristand Adriansyah 4331 TBSM 4 31
362 Aditya Dani Pratama 4332 TBSM 4 31
363 Agus Ramadhani 4333 TBSM 4 31
364 Akmal Ihsan Arrasyid 4334 TBSM 4 31
365 Aldi Mulya Inova 4335 TBSM 4 31
366 Anastahilal Danuarta 4336 TBSM 4 31
367 Ardika Pratama 4337 TBSM 4 31
368 Aulya` Habsi Aljabar 4338 TBSM 4 31
369 Beni Saputra 4339 TBSM 4 31
370 Daffa Adetya 4340 TBSM 4 31
371 David Danielsen 4341 TBSM 4 31
372 Dodit Aga Wiryawan 4342 TBSM 4 31
373 Edo Davian Saputra 4343 TBSM 4 32
374 Faiz Naufal Zaky 4344 TBSM 4 32
375 Faris Runi Aldiansyah 4345 TBSM 4 32
376 Fiki Yuda Saputra 4346 TBSM 4 32
377 Hafid Tri Hanggoro 4347 TBSM 4 32
378 Hendra Widiatmoko 4348 TBSM 4 32
379 Kaka Pandhu Pratama 4349 TBSM 4 32
380 Levi Prayogi 4350 TBSM 4 32
381 Muhamad Adly Ravasya 4351 TBSM 4 32
382 Muhammad Ardian Syah 4352 TBSM 4 32
383 Muhammad Hafizh Baihaqi 4353 TBSM 4 32
384 Muhammad Ridwan Saputra 4354 TBSM 4 32
385 Nandra Danar Hutama 4355 TBSM 4 33
386 Ozal Aditya 4356 TBSM 4 33
387 Priyo Hermansyah 4357 TBSM 4 33
388 Raka Restu A 4358 TBSM 4 33
389 Rekhan Faisaturokhman 4359 TBSM 4 33
390 Reyza Alfendy 4360 TBSM 4 33
391 Rhefan Febriant 4361 TBSM 4 33
392 Rizal Basri 4362 TBSM 4 33
393 Sanny Ricko Prasetyo 4363 TBSM 4 33
394 Surya Saputra 4364 TBSM 4 33
395 Vicky Alferari 4365 TBSM 4 33
396 Yoga Adma Wira Pradana 4366 TBSM 4 33
397 Adam Jowvy Maulana Arzaq 4367 TBSM 5 34
398 Aditya Firmansyah 4368 TBSM 5 34
399 Ahmad An Azida Ni'am 4369 TBSM 5 34
400 Aldova Putra Jatmika 4370 TBSM 5 34
401 Andre Setia Putra 4371 TBSM 5 34
402 Anggoro Dwi Kuncoro 4372 TBSM 5 34
403 Ariel Heaven Stivano 4373 TBSM 5 34
404 Bagus Adinansah 4374 TBSM 5 34
405 Bima Candra Santoso 4375 TBSM 5 34
406 Damar Hildan Hanafi 4376 TBSM 5 34
407 Dendri Sufian 4377 TBSM 5 34
408 Doni Firmansyah 4378 TBSM 5 34
409 Efan Fabiyan 4379 TBSM 5 35
410 Fajar Arif Febrian 4380 TBSM 5 35
411 Fauzan Ardianto 4381 TBSM 5 35
412 Fiqhi Saifurrohman 4382 TBSM 5 35
413 Hafis Iman Zusifa 4383 TBSM 5 35
414 Ibnu Ulin Nuha 4384 TBSM 5 35
415 Kayis Ikhsany 4385 TBSM 5 35
416 Luthfi Dziaulhaq 4386 TBSM 5 35
417 Muhamad Andree 4387 TBSM 5 35
418 Muhammad Aridlo Hamdanu 4388 TBSM 5 35
419 Muhammad Hanif Alvian 4389 TBSM 5 35
420 Muhammad Shoibulhidayah 4390 TBSM 5 35
421 Naufa Shodiq 4391 TBSM 5 36
422 Pandu Dewa Putra Kesuma 4392 TBSM 5 36
423 Pratama Ikbar Ramadhan 4393 TBSM 5 36
424 Putra Adi Pratama 4394 TBSM 5 36
425 Randy Dwi Andrian 4395 TBSM 5 36
426 Reno 4396 TBSM 5 36
427 Riffar Duwi Juniarko 4397 TBSM 5 36
428 Rizki Ramdani 4398 TBSM 5 36
429 Satio Nugroho 4399 TBSM 5 36
430 Sylva Muftian Al Kafi 4400 TBSM 5 36
431 Vito Alvisyah 4401 TBSM 5 36
432 Zada Choirul Farizqi 4402 TBSM 5 36
433 Adi Guntur Purwadi 4403 TBSM 6 37
434 Aditya Wahyu Saputra 4404 TBSM 6 37
435 Ahmad Syaifudin 4405 TBSM 6 37
436 Alfian Tri Hanggara 4406 TBSM 6 37
437 Angga Dwi Prasetyo 4407 TBSM 6 37
438 Arif Ardianto 4408 TBSM 6 37
439 Bagus Ananda Wicaksono 4409 TBSM 6 37
440 Bintang Adi Rangga 4410 TBSM 6 37
441 Damar Kurniyawan 4411 TBSM 6 37
442 Devano Aji Agasa 4412 TBSM 6 37
443 Dimas Abdi Nugroho 4413 TBSM 6 37
444 Doni Tata Pradita 4414 TBSM 6 37
445 Eka Syaka Oktabarian 4415 TBSM 6 38
446 Fauzi Nima Safari 4416 TBSM 6 38
447 Galang Bayu Pranata 4417 TBSM 6 38
448 Hanif Rayhan 4418 TBSM 6 38
449 Indra Kurniawan 4419 TBSM 6 38
450 Kevin Afriza 4420 TBSM 6 38
451 Mahendra Faris Virado 4421 TBSM 6 38
452 Muhamad Dafih 4422 TBSM 6 38
453 Muhammad Arsyad 4423 TBSM 6 38
454 Muhammad Fadhil Munawar 4424 TBSM 6 38
455 Muhammad Ibnu Raffi 4425 TBSM 6 38
456 Muhammad Taufik Trinada 4426 TBSM 6 38
457 Mukhamad Zuhdi Fabian 4427 TBSM 6 39
458 Naufal Auria 4428 TBSM 6 39
459 Pas Exel Elyt 4429 TBSM 6 39
460 Quizal Rangga Anggiyansyah 4430 TBSM 6 39
461 Rangga Caesarryo Wibowo 4431 TBSM 6 39
462 Restyanto 4432 TBSM 6 39
463 Rifki 4433 TBSM 6 39
464 Robi Ardhiansyah 4434 TBSM 6 39
465 Septian Dwi Purnomo 4435 TBSM 6 39
466 Taat Ari Rafa 4436 TBSM 6 39
467 Wahyu Aryono 4437 TBSM 6 39
468 Zaidz Abdul A'zim 4438 TBSM 6 39
469 Adi Purnomo 4439 TBSM 7 40
470 Afan Prastiadi 4440 TBSM 7 40
471 Ahmad Zaydaan Azdzaky 4441 TBSM 7 40
472 Ali Muhammad Raffy 4442 TBSM 7 40
473 Angga Putra Pramudya 4443 TBSM 7 40
474 Arin Akmala Umam 4444 TBSM 7 40
475 Bagus Arief Kusuma 4445 TBSM 7 40
476 Bramantya Dzura Saputra 4446 TBSM 7 40
477 Cipta Arga Pratama 4447 TBSM 7 40
478 Daniel Safrian 4448 TBSM 7 40
479 Dony Prastio 4449 TBSM 7 40
480 Eko Prasetyo 4450 TBSM 7 40
481 Farael Dwi Firmansyah 4451 TBSM 7 41
482 Farel Angga Lesworo 4452 TBSM 7 41
483 Febian Rizqi Akbar 4453 TBSM 7 41
484 Gandhi Galih Saputro 4454 TBSM 7 41
485 Hanif Sad Lio 4455 TBSM 7 41
486 Indra Wibowo 4456 TBSM 7 41
487 Kevin Arma Aditiya 4457 TBSM 7 41
488 Marvel Andika Kiesha Pratama 4458 TBSM 7 41
489 Maulana Robbit Baendowi 4459 TBSM 7 41
490 Muhamad Iqbal Malik 4460 TBSM 7 41
491 Muhammad Bram Ndanu 4461 TBSM 7 41
492 Muhammad Ifanka 4462 TBSM 7 41
493 Muhhammad Rifa'i 4463 TBSM 7 42
494 Ngudi Arto 4464 TBSM 7 42
495 Pradika Eko Setiadi 4465 TBSM 7 42
496 Raditya Al Hafidh 4466 TBSM 7 42
497 Rangga Putra Pangestu 4467 TBSM 7 42
498 Reva Avrisa 4468 TBSM 7 42
499 Rio Bayu Saputro 4469 TBSM 7 42
500 Rozy Al Firdaus 4470 TBSM 7 42
501 Septyan Lucky Wahyu Pratama 4471 TBSM 7 42
502 Tegar Ridho Saputro 4472 TBSM 7 42
503 Wahyu Widiyanto 4473 TBSM 7 42
504 Zussofa 4474 TBSM 7 42
505 Adi Setiawan 4475 TBSM 8 43
506 Afdan Bayu Andriyan 4476 TBSM 8 43
507 Akanigi Muhammad Fadilah 4477 TBSM 8 43
508 Allan Dwi Pamungkas 4478 TBSM 8 43
509 Anggi Prasetyo 4479 TBSM 8 43
510 Aris Mansur 4480 TBSM 8 43
511 Bambang Setiawan 4481 TBSM 8 43
512 Budi Tri Arifin 4482 TBSM 8 43
513 Danu Setyawan 4483 TBSM 8 43
514 Dicky Rifaldo 4484 TBSM 8 43
515 Dimas Adi Prayogo 4485 TBSM 8 43
516 Duwi Utomo 4486 TBSM 8 43
517 Embun Ocha Saputra 4487 TBSM 8 44
518 Fajar Hanggara 4488 TBSM 8 44
519 Farel Yahya Mustofa 4489 TBSM 8 44
520 Febri Aldiansyah 4490 TBSM 8 44
521 Ghilang Agil Prabowo 4491 TBSM 8 44
522 Hanif Yogo Utomo 4492 TBSM 8 44
523 Islachudin 4493 TBSM 8 44
524 Khabib Syihabudin 4494 TBSM 8 44
525 Marvel Kurniawan 4495 TBSM 8 44
526 Muhamad Shifa Ara'uf 4496 TBSM 8 44
527 Muhammad Dayu Pranata 4497 TBSM 8 44
528 Muhammad Ja'far Sodik 4498 TBSM 8 44
529 Mukhamad Yanun Damayoga 4499 TBSM 8 45
530 Nouval Dhimas Dwi Fanta 4500 TBSM 8 45
531 Pradiva Reven Adirangga Prasetyo 4501 TBSM 8 45
532 Raditya Bima Saputra 4502 TBSM 8 45
533 Rangga Slamet Sabari 4504 TBSM 8 45
534 Reyhan Frandika 4505 TBSM 8 45
535 Rio Bramasta Artiawan 4506 TBSM 8 45
536 Rio Marcelino 4503 TBSM 8 45
537 Rudi Cahyo Saputro 4507 TBSM 8 45
538 Setyo Wibowo 4508 TBSM 8 45
539 Toni 4509 TBSM 8 45
540 Wildan Arya Maedani 4510 TBSM 8 45

MDZ — Kelompok Materi (1,2,3,4)

# Nama NIS Kelas Kelompok Kelompok Kelas
1 Aleta Keisya Rahmadha 3972 AKT 1 1 1
2 Alfino Alul Prastiyo 3973 AKT 1 1 1
3 Amelina Florentino Laurenza 3974 AKT 1 1 1
4 Anjani Harieta 3975 AKT 1 1 1
5 Astrid Helita Rahmadani 3976 AKT 1 1 1
6 Berliana Putri Wandari 3977 AKT 1 1 1
7 Bryantoro Dwi Prakowo 3978 AKT 1 1 1
8 Clarentia Lidia Regy Angelica Dewi 3979 AKT 1 1 1
9 Diah Alingga Setiyawan 3980 AKT 1 1 1
10 Dista Rahmadani 3981 AKT 1 1 1
11 Elenia Trefki 3982 AKT 1 1 1
12 Evi Dwi Safitri 3983 AKT 1 1 1
13 Febi Salma Aisyia 3984 AKT 1 2 1
14 Fita Adinka 3985 AKT 1 2 1
15 Gema Laody Octafiana 3986 AKT 1 2 1
16 Inaliyah Sholihatun 3987 AKT 1 2 1
17 Indah Rahayu Nengseh 3988 AKT 1 2 1
18 Karunia Muzakinah 3989 AKT 1 2 1
19 Kezia Tanjung Puspa Rani 3990 AKT 1 2 1
20 Khaisia Alibia Aswat 3991 AKT 1 2 1
21 Luciana Deva Ananda 3992 AKT 1 2 1
22 Mita Seftia 3993 AKT 1 2 1
23 Mohammad Dio David Danoval 3994 AKT 1 2 1
24 Nela Putri Agustin 3995 AKT 1 2 1
25 Nika Rahma 3996 AKT 1 3 1
26 Nur Hidayah Setyowati 3997 AKT 1 3 1
27 Rely Sabela 3998 AKT 1 3 1
28 Rena Nuriya Sari 3999 AKT 1 3 1
29 Rizqi Bunga Citra Lestari 4000 AKT 1 3 1
30 Sisilia Nina Artalita 4001 AKT 1 3 1
31 Tirza Fitri Widyasti 4002 AKT 1 3 1
32 Violina Eka Lestari 4003 AKT 1 3 1
33 Wisnu Adha Majid 4004 AKT 1 3 1
34 Wulan Agesti 4005 AKT 1 3 1
35 Yunanta Ranum Cahyani 4006 AKT 1 3 1
36 Zilva Dwi Tiffani 4007 AKT 1 3 1
37 Aita Maisa Malika 4008 AKT 2 4 1
38 Amelia Geubrina 4009 AKT 2 4 1
39 Angga Mahfud Efendi 4010 AKT 2 4 1
40 Aniq Fajri Andini 4011 AKT 2 4 1
41 Cheysyanira Angela Putri Carren 4012 AKT 2 4 1
42 Clacevia Renata 4013 AKT 2 4 1
43 Defi Agustin 4014 AKT 2 4 1
44 Dita Amelia 4015 AKT 2 4 1
45 Diva Amaranika 4016 AKT 2 4 1
46 Eka Fitria Ningsih 4017 AKT 2 4 1
47 Elfi Setianingrum 4018 AKT 2 4 1
48 Fachira Zalfa Oktavia 4019 AKT 2 4 1
49 Fikrina Ayu Maulida 4020 AKT 2 5 1
50 Friska Rosalia Windasari 4021 AKT 2 5 1
51 Hendra Hermawan 4022 AKT 2 5 1
52 Ika Nur Afni 4023 AKT 2 5 1
53 Inaya Aprilia 4024 AKT 2 5 1
54 Intan Raya Prasasti 4025 AKT 2 5 1
55 Kalista Putri Rahmasari 4026 AKT 2 5 1
56 Kesia Adinda Arum 4027 AKT 2 5 1
57 Keysa Kalista Andini 4028 AKT 2 5 1
58 Liana Slamet 4029 AKT 2 5 1
59 Mifta Fibriyani 4030 AKT 2 5 1
60 Najwa Syahan Nayya 4031 AKT 2 5 1
61 Nias Haninyda Putri 4032 AKT 2 6 1
62 Nur Azizah 4033 AKT 2 6 1
63 Rafa Davtian Ramadhan 4034 AKT 2 6 1
64 Reni Zulrohah 4035 AKT 2 6 1
65 Rosyi Aulia Pratiwi 4036 AKT 2 6 1
66 Rovalienes Geosasia Pangestu 4037 AKT 2 6 1
67 Saikhrealia Afa 4038 AKT 2 6 1
68 Theodoris Livioreta 4039 AKT 2 6 1
69 Triwidanti 4040 AKT 2 6 1
70 Woro Nisa Lestari 4041 AKT 2 6 1
71 Wulan Tri Wahyu 4042 AKT 2 6 1
72 Zdurotun Nashihah 4043 AKT 2 6 1
73 Achmad Sunan Herdiwin 4044 DKV 1 7 1
74 Aditya Permana 4045 DKV 1 7 1
75 Aji Setiyawan 4046 DKV 1 7 1
76 Alya Nabila Putri 4047 DKV 1 7 1
77 Ariesta Dwi Septyani 4048 DKV 1 7 1
78 Arisal Ananda Pratama 4049 DKV 1 7 1
79 Aurell Tabita Sherenity Budiarno 4050 DKV 1 7 1
80 Cristian Yona Mikha 4051 DKV 1 7 1
81 Dafin Chairul Umam 4052 DKV 1 7 1
82 Dava Andrea Kirana 4053 DKV 1 7 1
83 Devi Muryanda 4054 DKV 1 7 1
84 Dimas Dwi Tyasmoro 4055 DKV 1 8 1
85 Eka Afrilia 4056 DKV 1 8 1
86 Evan Rahardiyan 4057 DKV 1 8 1
87 Fatma Nurul Hikmah 4058 DKV 1 8 1
88 Fita Kurnia 4059 DKV 1 8 1
89 Gandang Ajimas Pembayun 4060 DKV 1 8 1
90 Illa Fadila 4061 DKV 1 8 1
91 Irin Dwi Juliyanti 4062 DKV 1 8 1
92 Izzkhan Fayyadh 4063 DKV 1 8 1
93 Jonathan Evan Morla 4064 DKV 1 8 1
94 Lulu Atul Masithoh 4065 DKV 1 8 1
95 Muhamad Dakwan Muzaki 4066 DKV 1 8 1
96 Muhammad Azka Khoirul Fajr 4067 DKV 1 8 1
97 Muhammad Kafin Latif 4068 DKV 1 9 1
98 Muhammad Saefudin 4069 DKV 1 9 1
99 Nadira Heradin 4070 DKV 1 9 1
100 Naina Rizki 4071 DKV 1 9 1
101 Nasyua Wulan Sari 4072 DKV 1 9 1
102 Rahayu Lutfi Latifah 4073 DKV 1 9 1
103 Reza Aryananda 4074 DKV 1 9 1
104 Satria Dharma Anggara Ikhsan Saputra 4075 DKV 1 9 1
105 Silvi Widya Pratiwi 4076 DKV 1 9 1
106 Syifa Salwa 4077 DKV 1 9 1
107 Wahyu Nawang Ferdiyan 4078 DKV 1 9 1
108 Zildan Fauzi 4079 DKV 1 9 1
109 Achmad Wahyu Nugroho 4080 DKV 2 10 1
110 Afwan Alfian 4081 DKV 2 10 1
111 Alvin Nazril Mauza 4082 DKV 2 10 1
112 Anastasya Elsa Saputri 4083 DKV 2 10 1
113 Arsha Rachella Putri Kurniawan 4084 DKV 2 10 1
114 Bagas Adi Kurniawan 4085 DKV 2 10 1
115 Damar Cahyo Saputra Wijaya 4086 DKV 2 10 1
116 Davit Septiyawan 4087 DKV 2 10 1
117 Dewi Marda Wati 4088 DKV 2 10 1
118 Dimas Farhan Dwi Santoso 4089 DKV 2 10 1
119 Erlin Naftalena 4090 DKV 2 10 1
120 Fahri Maulana Sinbad 4091 DKV 2 10 1
121 Fatma Rizqina Mukharorah 4092 DKV 2 11 1
122 Faynan An Nabhany 4093 DKV 2 11 1
123 Gilang Krisnala 4094 DKV 2 11 1
124 Hanum Dea Safitri 4095 DKV 2 11 1
125 Indah Dwi Purwanti 4096 DKV 2 11 1
126 Jagad Aji Pengestu 4097 DKV 2 11 1
127 Jihan Kurniawati 4098 DKV 2 11 1
128 Joko Remo Muhamad Rifki 4099 DKV 2 11 1
129 Mafaza Nuril Khansa 4100 DKV 2 11 1
130 Muhamad Pratama Putra 4101 DKV 2 11 1
131 Muhammad Eka Arfandi 4102 DKV 2 11 1
132 Muhammad Miftahul Kholiq 4103 DKV 2 11 1
133 Muhammad Tsahitul Latif 4104 DKV 2 12 1
134 Nadia Andhini 4105 DKV 2 12 1
135 Nurita Alyya Maharani 4106 DKV 2 12 1
136 Pandu Najla Syaheka 4107 DKV 2 12 1
137 Reva Jestina 4108 DKV 2 12 1
138 Rizkina Wahyu Saputra 4109 DKV 2 12 1
139 Salsabil Annisa Fitri 4110 DKV 2 12 1
140 Septa Pratama Sakti 4111 DKV 2 12 1
141 Siska Febiyani 4112 DKV 2 12 1
142 Vika Juliya Ningrum 4113 DKV 2 12 1
143 Wahyu Pratama 4114 DKV 2 12 1
144 Zufar Muwahid Fadhulurrahman 4115 DKV 2 12 1
145 Ade Anandya Aslan 4116 DKV 3 13 2
146 Agung Kurniawan Yulianto 4117 DKV 3 13 2
147 Aia Galuh Mashar 4118 DKV 3 13 2
148 Amin Ridzo 4119 DKV 3 13 2
149 Andhini Erica Prasanti 4120 DKV 3 13 2
150 Avrella Nur Pradani 4121 DKV 3 13 2
151 Bagas Anshori 4122 DKV 3 13 2
152 Damar Rizky Pratama 4123 DKV 3 13 2
153 Deni Agus Rifai 4124 DKV 3 13 2
154 Dian Lailianggraeni 4125 DKV 3 13 2
155 Dwi Farid Al Amin 4126 DKV 3 13 2
156 Eva Nur Anggreyani 4127 DKV 3 13 2
157 Fardan Danang Pratama 4128 DKV 3 14 2
158 Faturia Rosita 4129 DKV 3 14 2
159 Hasna Ana Hanifah 4130 DKV 3 14 2
160 Hoirun Saiful Mutaqin 4131 DKV 3 14 2
161 Indah Larasati 4132 DKV 3 14 2
162 Khotibul Umam 4133 DKV 3 14 2
163 Lely Rahmawati 4134 DKV 3 14 2
164 Marsya Aulia Latifah Azzahra 4135 DKV 3 14 2
165 Muhamad Rafly Zahwa Rasya 4136 DKV 3 14 2
166 Muhammad Faiz Setiyawan 4137 DKV 3 14 2
167 Muhammad Najib Kasifan 4138 DKV 3 14 2
168 Muhammad Wasa Kagendra 4139 DKV 3 14 2
169 Nabila Ayu Putri Aristiyanto 4140 DKV 3 15 2
170 Navella Azrellia 4141 DKV 3 15 2
171 Nurul Lativah 4142 DKV 3 15 2
172 Rendi Susanto 4143 DKV 3 15 2
173 Rhevanda Aurel Mutia Ningrum 4144 DKV 3 15 2
174 Rifky Zawadzul 4145 DKV 3 15 2
175 Royan Alfatih 4146 DKV 3 15 2
176 Saskia Syahwa Asyalifa 4147 DKV 3 15 2
177 Sita Andaniya 4148 DKV 3 15 2
178 Steavent Hafitsda Nasa 4149 DKV 3 15 2
179 Winda Ariska 4150 DKV 3 15 2
180 Yoko 4151 DKV 3 15 2
181 Ade Husni Kanafaro 4152 DKV 4 16 2
182 Ahmad Abdul Najib 4153 DKV 4 16 2
183 Almafatul Anifah 4154 DKV 4 16 2
184 Andika Bagus Kurniawan 4155 DKV 4 16 2
185 Andin Citra Pradita 4156 DKV 4 16 2
186 Bintang Alamsyah 4157 DKV 4 16 2
187 Bunga Esti 4158 DKV 4 16 2
188 Dani Alfian Tristiyanto 4159 DKV 4 16 2
189 Deni Prasetyo 4160 DKV 4 16 2
190 Dina Anggik Alista 4161 DKV 4 16 2
191 Ega Fajar Febrian 4162 DKV 4 16 2
192 Fadhilah Suci Wijayanti 4163 DKV 4 16 2
193 Febryan Alvin Syah 4164 DKV 4 17 2
194 Heni Marwati Ningsih 4165 DKV 4 17 2
195 Ilham Zufar 4166 DKV 4 17 2
196 Indah Tri Rahayu 4167 DKV 4 17 2
197 Leni Lestari 4168 DKV 4 17 2
198 Mahatma Revolusi 4169 DKV 4 17 2
199 Mefi Muspika 4170 DKV 4 17 2
200 Muhamad Rauf Hafizh Mustofa 4171 DKV 4 17 2
201 Muhammad Farhad Ramadani 4172 DKV 4 17 2
202 Muhammad Rezki Fadhoil 4173 DKV 4 17 2
203 Nafa Usman 4174 DKV 4 17 2
204 Nafi Riyanti 4175 DKV 4 17 2
205 Neiska Sheyla Khaerani 4176 DKV 4 18 2
206 Nevil Listiana 4177 DKV 4 18 2
207 Novriezal Zaidaan Rizki 4178 DKV 4 18 2
208 Prinsa Gresyana Putri 4179 DKV 4 18 2
209 Revi Anton Septiyan 4180 DKV 4 18 2
210 Riska Musharofah 4181 DKV 4 18 2
211 Rozan Arya Prastya 4182 DKV 4 18 2
212 Sherina Dwi Tasya 4183 DKV 4 18 2
213 Siti Aulia Shifa 4184 DKV 4 18 2
214 Untoro Damar Laksono 4185 DKV 4 18 2
215 Wulansih 4186 DKV 4 18 2
216 Zakaria Ananta Davi 4187 DKV 4 18 2
217 Aditya Daniswara Rindiarko 4188 DKV 5 19 2
218 Ainu Fajri Az Zukhruf 4189 DKV 5 19 2
219 Almira Neza Kurniawati 4190 DKV 5 19 2
220 Andro Faditya Zildan 4191 DKV 5 19 2
221 Apriliansa Salsabela 4192 DKV 5 19 2
222 Dafid Mahendra 4193 DKV 5 19 2
223 Danis Jaya Saputra 4194 DKV 5 19 2
224 Danisha Aqilla Sri Royhanum 4195 DKV 5 19 2
225 Dika Fermansah 4196 DKV 5 19 2
226 Dita Septiyani 4197 DKV 5 19 2
227 Erga Ramadhani 4198 DKV 5 19 2
228 Faidha Khoirunnisa 4199 DKV 5 19 2
229 Fikni Ayuni Fatimah 4200 DKV 5 20 2
230 Galih Fandik Satriyo 4201 DKV 5 20 2
231 Hima Imtaza 4202 DKV 5 20 2
232 Inshofa Nur Rohmah 4203 DKV 5 20 2
233 Iqbal Pratama 4204 DKV 5 20 2
234 Lorena 4205 DKV 5 20 2
235 Monika Dwiyanti 4206 DKV 5 20 2
236 Muh Aldi Noval Lugito 4207 DKV 5 20 2
237 Muhamad Reza Rafli Akbar 4208 DKV 5 20 2
238 Muhammad Feriyanto 4209 DKV 5 20 2
239 Muhammad Rizky Raihan Khalid 4210 DKV 5 20 2
240 Naila Bunga Rahmadhani 4211 DKV 5 20 2
241 Nazal Aqsha Adrea 4212 DKV 5 21 2
242 Nesha Nur Amay Linda 4213 DKV 5 21 2
243 Radita Khoirun Nisa 4214 DKV 5 21 2
244 Rifky Ardani Wahyu Pratama 4215 DKV 5 21 2
245 Rizka Ayu Nur Latifah 4216 DKV 5 21 2
246 Rizqi Utami Wulandari 4217 DKV 5 21 2
247 Sandy Ardian 4218 DKV 5 21 2
248 Shofia Umi Maysaroh 4219 DKV 5 21 2
249 Syifa Kurnia Santi 4220 DKV 5 21 2
250 Wahyu Latief Ilmansah 4221 DKV 5 21 2
251 Zahra Citra Addina 4222 DKV 5 21 2
252 Zidan Aji Wijayanto 4223 DKV 5 21 2
253 Abraham Andika Putra 4224 TBSM 1 22 2
254 Adi Solifan 4225 TBSM 1 22 2
255 Afif Adnan Fasa 4226 TBSM 1 22 2
256 Ana Al Thofunnisak 4227 TBSM 1 22 2
257 Ananda Ahmad Dwi Arya Agastya 4228 TBSM 1 22 2
258 Anindita Ramadhani 4229 TBSM 1 22 2
259 Anjani Kirana Putri 4230 TBSM 1 22 2
260 Arjun Aji Pangestu 4231 TBSM 1 22 2
261 Christopher Pramudita Adi Sanjaya 4232 TBSM 1 22 2
262 Dwi Yuliyanto 4233 TBSM 1 22 2
263 Erwin Dakusta 4234 TBSM 1 22 2
264 Felix Ayodia Lalang 4235 TBSM 1 22 2
265 Gadis Nurrahma 4236 TBSM 1 23 2
266 Gilang Bagus Ramadhan 4237 TBSM 1 23 2
267 Hans Dwiky Prananda 4238 TBSM 1 23 2
268 Hanum Raissa Paramitha 4239 TBSM 1 23 2
269 Ivan Setiawan 4240 TBSM 1 23 2
270 Khafid Sholih 4241 TBSM 1 23 2
271 Langgita Candra Kirana 4242 TBSM 1 23 2
272 Marta Aulia Citra 4243 TBSM 1 23 2
273 Muhamad Bintang Ramaldi 3885 TBSM 1 23 2
274 Muhamad Zidan Magnasofa 4244 TBSM 1 23 2
275 Muhammad Latif Firman Maulana 4245 TBSM 1 23 2
276 Muizun Udi Santoso 4246 TBSM 1 23 2
277 Nafi Satu Rohmaniyah 4247 TBSM 1 24 3
278 Nur Agustin Nugroho 4248 TBSM 1 24 3
279 Panji Vinnana Arga Gautama 4249 TBSM 1 24 3
280 Rangga Yudhatama 4250 TBSM 1 24 3
281 Rena Saputri 4251 TBSM 1 24 3
282 Rio Setyo Riski 4252 TBSM 1 24 3
283 Sahdan Yusuf 4253 TBSM 1 24 3
284 Samuel Alfandi 4254 TBSM 1 24 3
285 Sifaul Alam 4255 TBSM 1 24 3
286 Stevanus Fikri Hendrawan 4256 TBSM 1 24 3
287 Triyono 4257 TBSM 1 24 3
288 Wisesa Wishnu Triadi 4258 TBSM 1 24 3
289 Abi Handika 4259 TBSM 2 25 3
290 Adib Sholihin 4260 TBSM 2 25 3
291 Afrizal Akhsan 4261 TBSM 2 25 3
292 Alaik Bintang Alfan'sah 4262 TBSM 2 25 3
293 Ananda Eka Raditya 4263 TBSM 2 25 3
294 Ardani Fery Putranto 4264 TBSM 2 25 3
295 Aroyan Idi Azkha 4265 TBSM 2 25 3
296 Bayu Prastyo 4266 TBSM 2 25 3
297 Dafa Ahnaf Aufa 4267 TBSM 2 25 3
298 Danu Ragil Tri At Moko 4268 TBSM 2 25 3
299 Dastin Satya Giraldi 4269 TBSM 2 25 3
300 Dava Adi Prastya 4270 TBSM 2 25 3
301 Dimas Aditya Permadani 4271 TBSM 2 26 3
302 Dyaddario 4272 TBSM 2 26 3
303 Erza Restu Hidayat 4273 TBSM 2 26 3
304 Farhan Arif Yunanto 4274 TBSM 2 26 3
305 Ferdian Bayu Herwanto 4275 TBSM 2 26 3
306 Gunawan Yuliyanto 4276 TBSM 2 26 3
307 Hardi Saipul 4277 TBSM 2 26 3
308 Johan Setiyawan 4278 TBSM 2 26 3
309 Lefi Yuda Pratama 4279 TBSM 2 26 3
310 Muariv Duvi Avarzi 4280 TBSM 2 26 3
311 Muhammad Adnan 4281 TBSM 2 26 3
312 Muhammad Farid Faizal 4282 TBSM 2 26 3
313 Muhammad Miftakhussurur 4283 TBSM 2 27 3
314 Nabila Novitasari 4284 TBSM 2 27 3
315 Oki Loftyy Ananta 4285 TBSM 2 27 3
316 Pranandya Affrilian Bramasta 4286 TBSM 2 27 3
317 Rafi Candra Pradana 4287 TBSM 2 27 3
318 Reihan Sakti 4288 TBSM 2 27 3
319 Reza Adi Saputra 4289 TBSM 2 27 3
320 Riski Yulistiawan 4290 TBSM 2 27 3
321 Samsul Al Falah 4291 TBSM 2 27 3
322 Singgih Restu Sayekti 4292 TBSM 2 27 3
323 Veri Ananta 4293 TBSM 2 27 3
324 Wisnu Aji Tirta Prayudatama 4294 TBSM 2 27 3
325 Abil Verdyan Saputra 4295 TBSM 3 28 3
326 Adika Dwi Cahyono 4296 TBSM 3 28 3
327 Agung Tri Romadhon 4297 TBSM 3 28 3
328 Alan Setiyawan 4298 TBSM 3 28 3
329 Anang Prasetyo 4299 TBSM 3 28 3
330 Ardiano Yesar Putra Urhe 4300 TBSM 3 28 3
331 Aufa Akmal Farid 4301 TBSM 3 28 3
332 Bayu Prasetya 4302 TBSM 3 28 3
333 Bayu Santosa 4303 TBSM 3 28 3
334 Dafa Sukma Alrizki 4304 TBSM 3 28 3
335 Dava Ilham Nabawi 4305 TBSM 3 28 3
336 Dimas Adityo Wisnu Ardani 4306 TBSM 3 28 3
337 Dzaka Annaya Wi'am Ayyasi 4307 TBSM 3 29 3
338 Evandra Avif Nugroho 4308 TBSM 3 29 3
339 Farhan Jazir Harun 4309 TBSM 3 29 3
340 Ferry Adi Nugroho 4310 TBSM 3 29 3
341 Hadi Wijcaksono 4311 TBSM 3 29 3
342 Haykal Egil Zukarnain 4312 TBSM 3 29 3
343 Kadli Zaka 4313 TBSM 3 29 3
344 Leo Pratama 4314 TBSM 3 29 3
345 Muchamad Fahrozi 4315 TBSM 3 29 3
346 Muhammad Akbar Solahudin 4316 TBSM 3 29 3
347 Muhammad Fathurozaq 4317 TBSM 3 29 3
348 Muhammad Panji Pamungkas 4318 TBSM 3 29 3
349 Nanda Tri Purnama Dharma 4319 TBSM 3 30 3
350 Okky Hafiz Daniswara 4320 TBSM 3 30 3
351 Pria Ramadhani 4321 TBSM 3 30 3
352 Raif Dziya Ulhaq 4322 TBSM 3 30 3
353 Reizal Nur Fajri 4323 TBSM 3 30 3
354 Rezhaka Zaky Irfansyah 4324 TBSM 3 30 3
355 Rivan Aji Kurniawan 4325 TBSM 3 30 3
356 Sandi Armansyah 4326 TBSM 3 30 3
357 Surya Atfa Luya 4327 TBSM 3 30 3
358 Very Hendriyanto 4328 TBSM 3 30 3
359 Yofa Adi Pratama 4329 TBSM 3 30 3
360 Yoga Aura Melandri 4330 TBSM 3 30 3
361 Achmad Tristand Adriansyah 4331 TBSM 4 31 3
362 Aditya Dani Pratama 4332 TBSM 4 31 3
363 Agus Ramadhani 4333 TBSM 4 31 3
364 Akmal Ihsan Arrasyid 4334 TBSM 4 31 3
365 Aldi Mulya Inova 4335 TBSM 4 31 3
366 Anastahilal Danuarta 4336 TBSM 4 31 3
367 Ardika Pratama 4337 TBSM 4 31 3
368 Aulya` Habsi Aljabar 4338 TBSM 4 31 3
369 Beni Saputra 4339 TBSM 4 31 3
370 Daffa Adetya 4340 TBSM 4 31 3
371 David Danielsen 4341 TBSM 4 31 3
372 Dodit Aga Wiryawan 4342 TBSM 4 31 3
373 Edo Davian Saputra 4343 TBSM 4 32 3
374 Faiz Naufal Zaky 4344 TBSM 4 32 3
375 Faris Runi Aldiansyah 4345 TBSM 4 32 3
376 Fiki Yuda Saputra 4346 TBSM 4 32 3
377 Hafid Tri Hanggoro 4347 TBSM 4 32 3
378 Hendra Widiatmoko 4348 TBSM 4 32 3
379 Kaka Pandhu Pratama 4349 TBSM 4 32 3
380 Levi Prayogi 4350 TBSM 4 32 3
381 Muhamad Adly Ravasya 4351 TBSM 4 32 3
382 Muhammad Ardian Syah 4352 TBSM 4 32 3
383 Muhammad Hafizh Baihaqi 4353 TBSM 4 32 3
384 Muhammad Ridwan Saputra 4354 TBSM 4 32 3
385 Nandra Danar Hutama 4355 TBSM 4 33 3
386 Ozal Aditya 4356 TBSM 4 33 3
387 Priyo Hermansyah 4357 TBSM 4 33 3
388 Raka Restu A 4358 TBSM 4 33 3
389 Rekhan Faisaturokhman 4359 TBSM 4 33 3
390 Reyza Alfendy 4360 TBSM 4 33 3
391 Rhefan Febriant 4361 TBSM 4 33 3
392 Rizal Basri 4362 TBSM 4 33 3
393 Sanny Ricko Prasetyo 4363 TBSM 4 33 3
394 Surya Saputra 4364 TBSM 4 33 3
395 Vicky Alferari 4365 TBSM 4 33 3
396 Yoga Adma Wira Pradana 4366 TBSM 4 33 3
397 Adam Jowvy Maulana Arzaq 4367 TBSM 5 34 3
398 Aditya Firmansyah 4368 TBSM 5 34 3
399 Ahmad An Azida Ni'am 4369 TBSM 5 34 3
400 Aldova Putra Jatmika 4370 TBSM 5 34 3
401 Andre Setia Putra 4371 TBSM 5 34 3
402 Anggoro Dwi Kuncoro 4372 TBSM 5 34 3
403 Ariel Heaven Stivano 4373 TBSM 5 34 3
404 Bagus Adinansah 4374 TBSM 5 34 3
405 Bima Candra Santoso 4375 TBSM 5 34 3
406 Damar Hildan Hanafi 4376 TBSM 5 34 3
407 Dendri Sufian 4377 TBSM 5 34 3
408 Doni Firmansyah 4378 TBSM 5 34 3
409 Efan Fabiyan 4379 TBSM 5 35 4
410 Fajar Arif Febrian 4380 TBSM 5 35 4
411 Fauzan Ardianto 4381 TBSM 5 35 4
412 Fiqhi Saifurrohman 4382 TBSM 5 35 4
413 Hafis Iman Zusifa 4383 TBSM 5 35 4
414 Ibnu Ulin Nuha 4384 TBSM 5 35 4
415 Kayis Ikhsany 4385 TBSM 5 35 4
416 Luthfi Dziaulhaq 4386 TBSM 5 35 4
417 Muhamad Andree 4387 TBSM 5 35 4
418 Muhammad Aridlo Hamdanu 4388 TBSM 5 35 4
419 Muhammad Hanif Alvian 4389 TBSM 5 35 4
420 Muhammad Shoibulhidayah 4390 TBSM 5 35 4
421 Naufa Shodiq 4391 TBSM 5 36 4
422 Pandu Dewa Putra Kesuma 4392 TBSM 5 36 4
423 Pratama Ikbar Ramadhan 4393 TBSM 5 36 4
424 Putra Adi Pratama 4394 TBSM 5 36 4
425 Randy Dwi Andrian 4395 TBSM 5 36 4
426 Reno 4396 TBSM 5 36 4
427 Riffar Duwi Juniarko 4397 TBSM 5 36 4
428 Rizki Ramdani 4398 TBSM 5 36 4
429 Satio Nugroho 4399 TBSM 5 36 4
430 Sylva Muftian Al Kafi 4400 TBSM 5 36 4
431 Vito Alvisyah 4401 TBSM 5 36 4
432 Zada Choirul Farizqi 4402 TBSM 5 36 4
433 Adi Guntur Purwadi 4403 TBSM 6 37 4
434 Aditya Wahyu Saputra 4404 TBSM 6 37 4
435 Ahmad Syaifudin 4405 TBSM 6 37 4
436 Alfian Tri Hanggara 4406 TBSM 6 37 4
437 Angga Dwi Prasetyo 4407 TBSM 6 37 4
438 Arif Ardianto 4408 TBSM 6 37 4
439 Bagus Ananda Wicaksono 4409 TBSM 6 37 4
440 Bintang Adi Rangga 4410 TBSM 6 37 4
441 Damar Kurniyawan 4411 TBSM 6 37 4
442 Devano Aji Agasa 4412 TBSM 6 37 4
443 Dimas Abdi Nugroho 4413 TBSM 6 37 4
444 Doni Tata Pradita 4414 TBSM 6 37 4
445 Eka Syaka Oktabarian 4415 TBSM 6 38 4
446 Fauzi Nima Safari 4416 TBSM 6 38 4
447 Galang Bayu Pranata 4417 TBSM 6 38 4
448 Hanif Rayhan 4418 TBSM 6 38 4
449 Indra Kurniawan 4419 TBSM 6 38 4
450 Kevin Afriza 4420 TBSM 6 38 4
451 Mahendra Faris Virado 4421 TBSM 6 38 4
452 Muhamad Dafih 4422 TBSM 6 38 4
453 Muhammad Arsyad 4423 TBSM 6 38 4
454 Muhammad Fadhil Munawar 4424 TBSM 6 38 4
455 Muhammad Ibnu Raffi 4425 TBSM 6 38 4
456 Muhammad Taufik Trinada 4426 TBSM 6 38 4
457 Mukhamad Zuhdi Fabian 4427 TBSM 6 39 4
458 Naufal Auria 4428 TBSM 6 39 4
459 Pas Exel Elyt 4429 TBSM 6 39 4
460 Quizal Rangga Anggiyansyah 4430 TBSM 6 39 4
461 Rangga Caesarryo Wibowo 4431 TBSM 6 39 4
462 Restyanto 4432 TBSM 6 39 4
463 Rifki 4433 TBSM 6 39 4
464 Robi Ardhiansyah 4434 TBSM 6 39 4
465 Septian Dwi Purnomo 4435 TBSM 6 39 4
466 Taat Ari Rafa 4436 TBSM 6 39 4
467 Wahyu Aryono 4437 TBSM 6 39 4
468 Zaidz Abdul A'zim 4438 TBSM 6 39 4
469 Adi Purnomo 4439 TBSM 7 40 4
470 Afan Prastiadi 4440 TBSM 7 40 4
471 Ahmad Zaydaan Azdzaky 4441 TBSM 7 40 4
472 Ali Muhammad Raffy 4442 TBSM 7 40 4
473 Angga Putra Pramudya 4443 TBSM 7 40 4
474 Arin Akmala Umam 4444 TBSM 7 40 4
475 Bagus Arief Kusuma 4445 TBSM 7 40 4
476 Bramantya Dzura Saputra 4446 TBSM 7 40 4
477 Cipta Arga Pratama 4447 TBSM 7 40 4
478 Daniel Safrian 4448 TBSM 7 40 4
479 Dony Prastio 4449 TBSM 7 40 4
480 Eko Prasetyo 4450 TBSM 7 40 4
481 Farael Dwi Firmansyah 4451 TBSM 7 41 4
482 Farel Angga Lesworo 4452 TBSM 7 41 4
483 Febian Rizqi Akbar 4453 TBSM 7 41 4
484 Gandhi Galih Saputro 4454 TBSM 7 41 4
485 Hanif Sad Lio 4455 TBSM 7 41 4
486 Indra Wibowo 4456 TBSM 7 41 4
487 Kevin Arma Aditiya 4457 TBSM 7 41 4
488 Marvel Andika Kiesha Pratama 4458 TBSM 7 41 4
489 Maulana Robbit Baendowi 4459 TBSM 7 41 4
490 Muhamad Iqbal Malik 4460 TBSM 7 41 4
491 Muhammad Bram Ndanu 4461 TBSM 7 41 4
492 Muhammad Ifanka 4462 TBSM 7 41 4
493 Muhhammad Rifa'i 4463 TBSM 7 42 4
494 Ngudi Arto 4464 TBSM 7 42 4
495 Pradika Eko Setiadi 4465 TBSM 7 42 4
496 Raditya Al Hafidh 4466 TBSM 7 42 4
497 Rangga Putra Pangestu 4467 TBSM 7 42 4
498 Reva Avrisa 4468 TBSM 7 42 4
499 Rio Bayu Saputro 4469 TBSM 7 42 4
500 Rozy Al Firdaus 4470 TBSM 7 42 4
501 Septyan Lucky Wahyu Pratama 4471 TBSM 7 42 4
502 Tegar Ridho Saputro 4472 TBSM 7 42 4
503 Wahyu Widiyanto 4473 TBSM 7 42 4
504 Zussofa 4474 TBSM 7 42 4
505 Adi Setiawan 4475 TBSM 8 43 4
506 Afdan Bayu Andriyan 4476 TBSM 8 43 4
507 Akanigi Muhammad Fadilah 4477 TBSM 8 43 4
508 Allan Dwi Pamungkas 4478 TBSM 8 43 4
509 Anggi Prasetyo 4479 TBSM 8 43 4
510 Aris Mansur 4480 TBSM 8 43 4
511 Bambang Setiawan 4481 TBSM 8 43 4
512 Budi Tri Arifin 4482 TBSM 8 43 4
513 Danu Setyawan 4483 TBSM 8 43 4
514 Dicky Rifaldo 4484 TBSM 8 43 4
515 Dimas Adi Prayogo 4485 TBSM 8 43 4
516 Duwi Utomo 4486 TBSM 8 43 4
517 Embun Ocha Saputra 4487 TBSM 8 44 4
518 Fajar Hanggara 4488 TBSM 8 44 4
519 Farel Yahya Mustofa 4489 TBSM 8 44 4
520 Febri Aldiansyah 4490 TBSM 8 44 4
521 Ghilang Agil Prabowo 4491 TBSM 8 44 4
522 Hanif Yogo Utomo 4492 TBSM 8 44 4
523 Islachudin 4493 TBSM 8 44 4
524 Khabib Syihabudin 4494 TBSM 8 44 4
525 Marvel Kurniawan 4495 TBSM 8 44 4
526 Muhamad Shifa Ara'uf 4496 TBSM 8 44 4
527 Muhammad Dayu Pranata 4497 TBSM 8 44 4
528 Muhammad Ja'far Sodik 4498 TBSM 8 44 4
529 Mukhamad Yanun Damayoga 4499 TBSM 8 45 4
530 Nouval Dhimas Dwi Fanta 4500 TBSM 8 45 4
531 Pradiva Reven Adirangga Prasetyo 4501 TBSM 8 45 4
532 Raditya Bima Saputra 4502 TBSM 8 45 4
533 Rangga Slamet Sabari 4504 TBSM 8 45 4
534 Reyhan Frandika 4505 TBSM 8 45 4
535 Rio Bramasta Artiawan 4506 TBSM 8 45 4
536 Rio Marcelino 4503 TBSM 8 45 4
537 Rudi Cahyo Saputro 4507 TBSM 8 45 4
538 Setyo Wibowo 4508 TBSM 8 45 4
539 Toni 4509 TBSM 8 45 4
540 Wildan Arya Maedani 4510 TBSM 8 45 4
Copyright © 2024 MIT25
Coded By Mas Dik